Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Cesarzowicach (pow. średzki) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 177-178 1951-1959 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Brzozie b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Bartoszowie (pow. legnicki) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 157 1952-1958 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom 1-go Maja” w Włodowicach powiat Nowa Ruda Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 219 1954 - 1956 Dniówki obrachunkowe niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. B.Bieruta w Kopalinie b.pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przebój” w Sadowicach b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1949-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przebój” w Bożkowie powiat Nowa Ruda Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 205 1952 - 1956 Dniówki obrachunkowe niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Promień” w Radomyślu Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 110 1954 - 1955 Księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów