Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 09-135 Siemiątkowo NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1979-1986 niekompletna dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 06-317 Krzynowłoga Wielka, Świniary NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl akta osobowe, karty wynagrodzeń SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , Sieraków Narew-Ostrołęka sp. z o.o.Zakład Usług Archwialnych i Składnica Akt , 07-410 Ostrołęka , ul. Targowa 22, tel. 29 760 52 91, fax 29 760 57 34 niekompletna dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1980-1992 SEKe 610A/11/2007
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PIENINY Sp. z o.o., 34-460 Szczawnica, ul. Jaworki 43d NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1990-2000 niekompletna dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1990-2000 - niekompletna SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 07-205 Rząśnik, ul. Wyszkowska 8 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1969-2004 akta osobowe, karty wynagrodzeń z lat 2001-2004, listy płac z lat 1969-2003 SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Spółdzielnia Inwalidów "Wolność" w Brzozowie Archiwum Przechowalniczo-Składowe "Ar-San" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 dokumentacja osobowa z lat 1950-2001, dokumentacja płacowa z lat 1974-2001 992700/610A/7/2008/SEKe
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Przyszłość" w Ustrzykach Dolnych; wcześniejsze nazwy: WZGS "Samopomoc Chłopska" w Krośnie Zakład Handlu w Ustrzykach Dolnych PZGS "Samopomoc Chłopska" w Ustrzykach Dolnych Archiwum Przechowalniczo-Składowe "Ar-San" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 dokumentacja osobowa z lat 1950-2001, dokumentacja płacowa z lat 1971-2001 992700/610A/7/2008/SEKe
Przasnyskie Przedsiębiorstwo Budowlane, 06-300 Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska 6 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1962-2000 akta osobowe, karty wynagrodzeń, listy płac z lat 1969-2000, ewidencje wynagrodzeń z lat 1962-1968 SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138