Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “II-go Zjazdu” w Unieminie Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 110 1955 Księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów .
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “II-gi Kongres” w Lubniczce Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 110 1956 Księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów .
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “I Polski Kongres Pokoju” w Tralewie Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 243/042 1950-1956 księgi obrachunkowe z pracującymi -niekompl.
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “I Pięciolatka” w Łężycach powiat Kłodzko Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 204 1955 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Front Narodowy” w Szklarce powiat Bystrzyca Kłodzka Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 175 1953 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Front Narodowy” w Nadolicach Małych b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1952-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Gen. Waltera” w Jeziornie Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 110 1955 - 1956 Księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Czyn Pierwszo Majowy” w Komorówce Małej b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1954-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne