Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Gen.K.Świerczewskiego w Radziechowie (pow. złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1953-1957 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. J.Cyrankiewicza w Oleśnicy Małej b.pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. J.Cyrankiewicza w Grabowie b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. H.Sawickiej w Rybnicy b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Nowa Droga” w Nowej Wsi powiat Bystrzyca Kłodzka Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 166 1954 - 1957 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Kępinie b.pow. strzeliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 867 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. B.Bieruta w Luboszycach b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1956-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. H.Sawickiej w Bierzynie b.pow. strzeliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 867 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne