Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Chłopskie Życie w Pobielu b.pow. órowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Gen.K.Świerczewskiego w Pordenowie Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 243/030 1950-1957 księgi obrachunkowe z pracującymi -niekompl.
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Ścinawie b.pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1950-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Dzierżoniów II w Dzierżoniowie b.pow.dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 445 1952-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. II Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cierniach Górnych b.pow. świdnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 131 1954-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 5 Grudnia w Podgórzu powiat Kłodzko Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 194 1954 - 1961 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Bukowina w Piławie Dolnej b.pow.dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 467 1950-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Armia Polska w Chociborowicach b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1952-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne