Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “X Lecia Władzy Ludowej” w Mańczycach b.pow. strzeliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 867 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Ufność” w Lutomii Dolnej b.pow. świdnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 501 1952-1954 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy Im. “Święta Ludowego” w Małomicach (pow. lubiński) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 175-176 1953-1956 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Święta Ludowego” w Janowicach Dużych (pow. legnicki) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 160 1951-1957 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Rozkwit” w Słupicy b.p. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 128 1951-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Rolnik” w Ligocie Wielkiej b.p. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 456 1951-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Przyszłość” w Przerzeczynie Zdroju b.pow. dzirżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 474 1950-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “X Lecia Polski Ludowej” w Twardogórze b.pow. sycowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 868 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne