Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Zielony Sztandar” w Sułkowie b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Wyzwolenie” w Sieniawce b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 480 1952-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Wyzwolenie Warszawy” w Miłocicach b.pow.oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Wolność” w Świątnikach b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 482 1950-1954 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Wolność” w Radzikowie b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 476 1950-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Wola Ludu” w Glinicach b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 447 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Walki o Pokój” w Biskupicach b.pow. sycowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 868 1951-1952, 1953, 1954, 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. T. Kościuszki w Grodźcu (pow.złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1950-1957 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne