Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Zagraniczne TWD "ELMAR", Gliwice/n Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TABUD, Gliwice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (Związekpoprzedni przechowawca: Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Automatyki Chemicznej "METALCHEM", Gliwice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa 1956-2003 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
PIECOEXPORT, Gliwice Urząd Mieszkalionictwa i Rozwoju Miast, ul. Wspólna 2/4; 00-920 Warszawa, tel. 661 82 68 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Państwowe Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Ziemnych, Gliwice Hydrobudowa 1; 43-200 Pszczyna ul. Męczenników Oświęcimia 15 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A0-15/06
Okręgowy Zarząd Wodny w Opolu, Oddział w Gliwicach, Gliwice Agencja Nieruchomości Rolnych-Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1-Maja 6, 45-068 Opole dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
GAROMEX Sp. z o.o., Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Jolanta Górniok, ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice/ntel. 609 081 542 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego, Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06