Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Diament S.A., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999-2005 SEke 610-11/03
Spółdzielnia Gastronomiczno-Handlowa GASTRONOMIK, /n66-400 Gorzów Wlkp. /nWełniany Rynek 12 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-1997 992700/610A/20/2012/SAK
S&J Sp. z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 35 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1996-2001 dokumentacja osobowa z lat 1999-2000, dokumentacja płacowa z lat 1996-2001 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zamojski Sejmik Samorządowy, Zamość ul. Partyzantów Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Archiwum Zakładowe, 20-074 Lublin ul. Spokojna 4 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-5/05
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sabniach, 08-331 SABNIE Archiwum Państwowe w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul.B-pa I.Świrskiego 2; tel.(0-25) 632 25 74; fax.632 23 88 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1976-2005 SEke 610-146/04
HYDROEKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Poprawy Środowiska; 67-120 Kożuchów, ul. Moniuszki 3 (placówka terenowa w Nowej Soli) PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin; tel. (0-68) 38 22 115 osobowa z lat 1961-1975, 1977, 1974-1978-2004 992700/610A/20/2012/SAK
SPHU "Samopomoc Chłopska" w Wojcieszowie Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl 1949-2005 dokumentacja osobowa z lat 1949-2004, dokumentacja płacowa z lat 1978-2005 SEKe 610A-20/04 oraz UNP nr: 2017-00148595
Huta Szkła Kryształowego "JULIA - Szklarska Poręba" Sp. z o.o., Piechowice Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl 1945-2005 dokumentacja osobowa z lat 1945-2005, dokumentacja płacowa z lat 1960-2005 992700/611/1261/2017-SAK; UNP:2018-00268024