Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "TURMOT" Sp. z o.o., 16-300 Augustów Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki; tel./fax (0-87) 566 21 67; email:archiwum@suwalki.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2005 SEke 610-12/03
Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Diament S.A., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7, tel. (022) 831 18 03; 831 37 31; 635 92 43, fax.(0 22) 831 00 46 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999-2005 SEke 610-11/03
Spółdzielnia Gastronomiczno-Handlowa GASTRONOMIK, /n66-400 Gorzów Wlkp. /nWełniany Rynek 12 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-1997 992700/610A/20/2012/SAK
S&J Sp. z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 35 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1996-2001 dokumentacja osobowa z lat 1999-2000, dokumentacja płacowa z lat 1996-2001 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zamojski Sejmik Samorządowy, Zamość ul. Partyzantów Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Archiwum Zakładowe, 20-074 Lublin ul. Spokojna 4 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-5/05
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sabniach, 08-331 SABNIE Archiwum Państwowe w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul.B-pa I.Świrskiego 2; tel.(0-25) 632 25 74; fax.632 23 88 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1976-2005 SEke 610-146/04
HYDROEKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Poprawy Środowiska; 67-120 Kożuchów, ul. Moniuszki 3 (placówka terenowa w Nowej Soli) PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin; tel. (0-68) 38 22 115 osobowa z lat 1961-1975, 1977, 1974-1978-2004 992700/610A/20/2012/SAK
SPHU "Samopomoc Chłopska" w Wojcieszowie Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl 1949-2005 dokumentacja osobowa z lat 1949-2004, dokumentacja płacowa z lat 1978-2005 SEKe 610A-20/04 oraz UNP nr: 2017-00148595