Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Szkoła Podstawowa - Stary Waliszów Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Adama Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl dokumentacja osobowa z lat 1959-2001, dokumentacja płacowa z lat 1980-2004 992700/6116/27/2013/SAK/WJ
Jednostka Administracji Oświatowej - Miejski Zesół Ekonomiczno-Administracji Szkół, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl dokumentacja osobowa z lat 1951-2003, dokumentacja płacowa z lat 1975-2003 SEke 610A-10/06
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl dokumentacja osobowa z lat 1951-1992, dokumentacja płacowa została przekazana do Archiwum Obsługi Urzędu Wojewódzkiego ul. Słowackiego 24, 59-300 Wałbrzych SEke 610A-10/06
Multimedia Sp. z o.o, Mielec - Rzeszów TEMIDA CESSIO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11, 35-959 Rzeszów; tel. 0-17 853 20 46 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-11/06
WSK "PZL-Mielec" S.A, Mielec TEMIDA CESSIO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11, 35-959 Rzeszów; tel. 0-17 853 20 46 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-11/06
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 66-435 Krzeszowice PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin; tel. (0-68) 38 22 115 dokumentacja osobowa z lat 1959-2003, dokumentacja płacowa z lat 1949-2005 SEke 610-174/04
Państwowy Inspektorat Wodnych Melioracji, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl dokumentacja osobowa z lat 1951-1972, dokumentacja płacowa z lat 1965-1970 SEke 610A-10/06
Państwowe Prewentorium, 57-520 Długopole Górne Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl dokumentacja osobowa z lat 1952-1964, dokumentacja płacowa z lat 1960 - 1965 992700/6116/27/2013/SAK/WJ