Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Dyrekcja Inwestycji Miejskich, Łódź ul.Dąbrowskiego Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Łódź Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Biuro Usług Inwestycyjnych DIM -BUD, Łódź Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
DIM 5 Sp. z o.o., 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4 DEFI Spółka z o.o., 04-980 Warszawa, ul. Olecka 23, tel. (22) 872-02-11; 608 459 925; e-mail: biuro@mebis.com.pl; biuro@defi.biz.pl dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/1924/2017-SAK; UNP: 2017-00205320 (poprzedniki:SEke 610A-14/05)
Fabryka Metalurgiczna URSUS Sp. z o.o., 02-549 Warszawa, ul. Korkowa 163 DEFI Spółka z o.o., 04-980 Warszawa, ul. Olecka 23, tel. (22) 872-02-11; 608 459 925; e-mail: biuro@mebis.com.pl; biuro@defi.biz.pl dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/1924/2017-SAK; UNP: 2017-00205320 ( poprzednki: SEke 610A-14/05)
INFBUD Spółka z o.o. w upadłości, 05-500 Piaseczno, ul. Dworska 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2000-2004 osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
PTE-PETEX Zakład Consultingu i Działaności Gospodarczej Sp. z o.o.;ul.Piastowska 17, 45-082 Opole Archiwum Państwowe w Opolu ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole; tel. 45 45 536, 45 44 075; tel./fax 454 21 12 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1984-2005 SEke 610-53/03
Centralna Składnica Zaopatrzenia S.A.; 25-419 Kielce ul. Rolna 8; centrala (0-41) 344 90-91 do 95; e-mail:handlowy@csza.pl Fabryka Radiatorów S.A. w Stąporkowie - dawna nazwa Olewnia Żeliwa Stąporków dokumentacja osobowa z lat 1954-2002, dokumentacja płacowa z lat 1976-2000 SEke 610A-16/2005