Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Rolniczo-Wytwórcza OLSZANY, pow.Przemyśl Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej -/nArchiwum, 35 - 010 Rzeszów ul. Ks.Jałowego 6a; tel/fax (0-17) 85-23-704, 85-23-705; http:/www.rzspr.pl; e-mail:sekretariat@rzspr.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1971-1997 SEke 610A-1/05
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 5,Katowice ul. Wolnego 14 Zakład Usług Archiwistycznych Robert Chojowski, 32-329 Bolesław k/Olkusza, Krzykawa 6-7; tel (0-32)642 47 80, 0501 439 752; 41-250 Czeladź , ul. Wojkowicka 24 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1950-2004 SEke 610A-13/04
SERWIS Sp. z o.o.; 95-200 Pabianice ul. Grobelna 8 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowieckael. 0-468 13 12 03/ne-mail:biuro@tabulus.com.pl. dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-5/04
Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego PAMOTEX S.A, wcześniej Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im.Bojowników Rewolucji 1905 roku PAMOTEX, 95-200 Pabianice ul. Gen."Grota" Roweckiego, ul.Zamkowa ,ul.Armii Czerwonej Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowieckael. 0-468 13 12 03/ne-mail:biuro@tabulus.com.pl. dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-5/04
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV SAT w Kozienicach, 26-900 Kozienice EURO AKTA Centralna Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Narutowicza 39, 99-300 Kutno dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/04
PPH "Argos Produkt" S.A./nul. Miastecka 2; 77-100 Bytów Archiwum Państwowe ul. M.Skłodowskiej-Curie 2, 75-950 Koszalin; tel./fax 342 26 22, 346-21 81 dokumentacja osobowa i płacowa 2000-2003 SEke 610A-124/03
Fabryka Domów S.A. 22-400 Zamość, ul. Starowiejska Archiwum Państwowe w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 69 A; tel. (084) 638-93-82, tel./fax.(084)639-23-35 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1978-2004 SEke 70-131/03
POLYPAC Sp. z o.o.; 93-120 Łódź, ul.Przybyszewskiego Archiwum Państwowe w Łodzi, ul. Marsz.J.Piłsudskiego 33, 93-181 Łódź; tel. 632 62 01, 632 02 02; fax 632 02 11;www.archiwum.lodz.pl.; e-mail:kancelaria@archiwum.lodz.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2002 SEke 610-20/03