Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Częstochowa ul.Legionów 90/100 oraz Zakład w Łazach Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Reginów 96, 96-232 Reginów, tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1954-2004 SEke 610A-18/04
Spółdzielnia Pracy ODZIEŻ, Częstochowa ul. Kiedrzyńska 11/13 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Reginów 96, 96-232 Reginów, tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1945 -2004 SEke 610A-18/04
IMMO Polska Sp. z o.o., Warszawa,ul.Rzymowskiegi 34 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Reginów 96, 96-232 Reginów, tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999-2003 SEke 610A-18/04
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego IMPEX S.A., Łódź ul. Ogrodowa 17 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Reginów 96, 96-232 Reginów, tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989 - 2000 SEke 610A-18/04
SPOŁEM Handlowa Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach Archiwum Państwowe w Siedlcach,ul.B-pa I.Świrskiego/n2, 08-110 Siedlce; tel. (0-25) 632 25 74; fax 632 23 88 dokumentacja osobowaa z lat 1975 - 2004, dokumentacja płacowa z lat 1975 -2002 SEke 610-146/04
Spółdzielnia Inwalidów "ROZWÓJ", 22-400 Zamość, ul. Okrzei 32 EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., ul.Mełgiewska 152, 20-243 Lublin, tel.(0-81) 749 65 60; fax 749 65 61, e-mail:emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl dokumentacja płacowa z lat 1975-2002 SEke 610-106/04 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
DAMATEX Sp. z o.o., 03-687 Warszawa, ul. Łodygowa 60A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2001-2004 osobowa i płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
AUTOSERVICE Spółka z o.o.,/n28-236 Rytwiany,/nul. Szkolna 3A Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK