Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Nutrexpa Polska Sp. z o.o. C/o Kancelaria Radcowska, Warszawa ul. Ogrodowa 37 BUSINESS ARCHIV Sp. z o.o., Warszwa, Al. Krakowska 110/114; tel.(0-22) 846 51 11, fax. 868 20 60, e-mail:war@biz-archiv.com.pl; Oddział Poznań ul. Krzywińska 11, 60-114 Poznań, tel. (0-61) 831 11 13, fax (0-61) 830 70 31, e-mail: poz@biz-archiv.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-22/04
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Kunów w Kunowie - Kunów, ul. Warszawska 45b Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Starachowice 27-200, ul. Główna 8; tel. 41 275 30 70. dokumentacja osobowa od 1964r. oraz/ndokumentacja płacowa od 1981r. 992700/611/1213/2015-SAK; UNP:2017-00062950
Centrum Wyposażenia Szkół Spółka z o.o., 93-176 Łódź ul. Suwalska 16 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 1995-2002 osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00250278
Krawiecka Spółdzielnia Pracy "Leszczynianka", Leszno Archiwum Państwowe w Lesznie - ul.Solskiego 71,64-100 Leszno;/nTEL.(0-65) 526-97-19,fax.529 97 56; www.archiwum.leszno.pl; info.@archiwum.leszno.pl. dokumentacja płacowa z lat 1954-2004, dokumentacja /npłacowa z lat 1979-2004 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
D. Reszka, T. Surosz, L. Reszka, M. Surosz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe sp. jawna, Boguszów-Gorce, ul. Dworcowa 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl 1998-2004 dokumentacja osobowa i płacowa SEKe 610A-20/04 oraz UNP nr: 2017-00148595
Gminna Spółdzielnia "SCH", Lubomierz, ul. Asnyka 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl 1952-2003 dokumentacja osobowa z lat 1952 - 2003, dokumentacja płacowa z lat 1982 - 2003 992700/611/1261/2017-SAK; UNP:2018-00268024
STYROM Spółka z o.o.,/n30-818 Kraków,/nul. Wojciecha Gersona 17 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
POLREST S.A. /n31-038 Kraków/nul. Starowiślna 55/6 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK