Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń Orpel w likwidacji - Łódź, ul. Lodowa 101 Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 1960-2023 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP:2024-00250949
Gminna Śpółdzielnia Samopomoc Chłopska w Latowiczu w likwidacji - Latowicz, ul. Świętego Ducha 28 Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 1950-2023 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP:2024-00250949
Tłuszczańska Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Tłuszczu w likwidacji - Tłuszcz, ul. Kościuszki 1 Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP:2024-00250949
Axell Inhause Services Spółka z o.o. - Skierniewice; ul. Rybickiego 41 Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 2018-2022 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP:2024-00250949
Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna NIEPORĘT w likwidacji - Katy Węgierskie, ul. Kościelna 1 Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP:2024-00250949
Świetelsky Spółka z o.o. - Lublin; ul. Cisowa 9 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Spółka z o.o. 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 biuro@transprin.pl tel. (81) 880 50 04 2000-2023 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2024-00253920
Rejonowa półdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Sokołowie Podlaskim w likwidacji - Sokołów Podlaski, ul. Wilczyńskiego 1 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Spółka z o.o. 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 biuro@transprin.pl tel. (81) 880 50 04 1974-2003 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2024-00253920
Dynamik Fastion Spółka z o.o. w likwidacji - Rzgów, ul. Pabianicka 59 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Spółka z o.o. 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 biuro@transprin.pl tel. (81) 880 50 04 2015-2024 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2024-00253920