Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ORESA VENTURES Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 7496560; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl 2005-2016 Dokumentacja osobowo-płacawa 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00042880
ADO-MED Klinika Sp. z o.o. - Lublin EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 7496560; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl 2010-2014 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00042880
PENDENTE Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 7496560; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl 2008-2013 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00042880
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy ZORZA w Ropczycach Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Akta osobowe; Karty płac od roku 1978; Kartoteki zarobkowe; listy płac 1997-1999 992700/611/117/2019-SAK; UNP:2019-00043723
WZGS SCH Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi w Przemyślu Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Akta osobowe; listy płac z od I do VI 1976 (kopie - brak oryginałów); oryginały list płac - od 1978 do 1990 ( bez: I-IV 1981; IV-XII 1990) 992700/611/117/2019-SAK; UNP:2019-00043723
Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Produkcyjna ISKAŃ GM.Dubiecko Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Akta osobowe; Kartoteki zarobkowe z lat 1980-1998; Listy płac; kartoteki zasiłkowe - 1980-1998 992700/611/117/2019-SAK; UNP:2019-00043723
Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolniczego w Przemyślu ul. Gen. J. Jasińskiego 56a Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Akta osobowe; listy płac od 1X 1990 do 2010 r.) 992700/611/117/2019-SAK; UNP:2019-00043723
Zakład Inwestycji Budownictwa Oddział Radymno WZGS SCh Przemyśl Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Akta osobowe; Listy płac: 1975-1979; Rejestry zarobków: 1975-1976 992700/611/117/2019-SAK; UNP:2019-00043723