Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wytwórnia Uszczelek MORPAK Przedsiębiorstwo Państwowe w likwidacji ul. Grunwaldzka 219, 80-266 Gdańsk (akta osobowo-płacowe) Akta Archiwa Sp. z o.o. ul. Wodnika 50, Gdańsk tel. 58 555-10-89, 69 122-09-40 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Gdańsku ul. Długi Targ 39/40 wcześniej WDI; Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli "PÓŁNOC i POŁUDNIE" Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Stocznia im. Conrada-Korzeniowskiego ul. Sienna 45, 80-605 Gdańsk - wcześniej Stocznia Stogi Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 7 Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 1979-1992 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Spółka Wodno-Ściekowa ŻUKOWO w Żukowie ul. Polna 67 Żukowo - wcześniej Spółka Wodna w Żukowie Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS w Gdańsku ul. Brzegi 50/51, 80-045 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL w Pruszczu Gdańskim ul. M. Fornalskiej 35 - wcześniej: Regionalne Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Pruszczu Gdańskim (do 1976 r.); Regionalne Kierownictwo Robót Wodno-Melioracyjne w Pruszczu Gdańskim (w latach 1960-1969) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM ul. Chmielna 47/52, 80-748 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774