Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Usług Informatyczno-Wdrożeniowych CEKAR w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 - wcześniej: Ośrodek Elektronicznego Przetwarzania Danych Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie Zakład Roliczeń Zmechanizowanych w Gdańsku ul. Waryńskiego 36; Centrum Komputeryzacji Rynku CEKAR w Warszawie Zakład w Gdańsku ul. Kliniczna 2a; Przedsiębiorstwo Usług Informatyczno Wdrożeniowych CEKAR w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 w likwidacji Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Usług Transportowo-Sprzętowych w likwidacji ul. Łukasiewicza 3, 83-000 Pruszcz Gdański od 1991 roku akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Usług Transportowo-Sprzętowych w likwidacji ul. Łukasiewicza 3, 83-000 Pruszcz Gdański ALBRA Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Dzielna 23, tel. (58) 349-43-41, 602-813-503, 609-119-806 sprzed 1991 roku dokumenty sprzed 1991 roku 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT w Gdańsku ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji w Gdańsku al. Gen. J. Hallera 132 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT w Gdańsku ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk (tylko akta z okresu likwidacji) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 dokumenty z zespołu likwidacyjnego 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku ul. Wałowa 23, 80-858 Gdańsk - wcześniej: Oddział Remontowy (Naprawczy) Państwowej Komunikacji Samochodowej PKS w Gdańsku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Oddział Remontowy (Naprawczy) Państwowej Komunikacji Samochodowej PKS w Gdańsku akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę ELWOD w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 223/225 Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774