Renta rodzinna

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERR-W

Wniosek ERR-W

Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r.

ERRD

Wniosek ERRD

Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
Aktualizacja formularza: 30 lipca 2021 r.

ERO

Oświadczenie ERO

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
Aktualizacja formularza 14.07.2021 r.

ERR

Wniosek ERR

Wniosek o rentę rodzinną
Aktualizacja formularza: 16 stycznia 2020 r.

ERRZ

Załącznik ERRZ

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Aktualizacja formularza: 13 czerwca 2019 r.
Objaśnienia do informacji ERP-6 (pdf 256kb).