Renta socjalna

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERO

Oświadczenie ERO

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
Aktualizacja formularza 12.08.2020 r.

ESOC-Z

Zgoda ESOC-Z

Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia - w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

OL-9A

Informacja OL-9A

Informacja o miejscach leczenia
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

OL-9

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia
Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.

renta socjalna

Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną