Ścieżka nawigacji

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZUS DRA cz. II

  Deklaracja ZUS DRA cz. II

  Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
  Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

 • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 26.06.2020 r.

 • ZUS ZWUA

  Formularz ZUS ZWUA

  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS RSA

  Formularz ZUS RSA

  Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

 • ZUS IWA

  Formularz ZUS IWA

  Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

 • ZUS ZIUA

  Formularz ZUS ZIUA

  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS ZSWA

  Formularz ZUS ZSWA

  Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 • ZUS ZFA

  Formularz ZUS ZFA

  Zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

 • ZUS ZBA

  Formularz ZUS ZBA

  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

 • ZUS ZWPA

  Formularz ZUS ZWPA

  Wyrejestrowanie płatnika składek

— 10 Pozycji na stronie
11 - 20 z 24.