Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 1.01.2019 r.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 1.01.2019 r.

UWZ

Wniosek UWZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.

ZUS IWA

Formularz ZUS IWA

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS RSA

Formularz ZUS RSA

Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS RCA

Formularz ZUS RCA

Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

RZA

Imienny raport miesięczny RZA

RZA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne