Ścieżka nawigacji

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Inne

Wniosek OK-WUD

Opis:

OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
Aktualizacja formularza: 16 marca 2022 r.
Zastąpił formularz ZUS-OK-WUD-01
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek OK-WUD.pdf" 189 kB

Wyjaśnienia

  • Rozwiń menu Zwiń menu Pliki wzoru

    Zamieszczone powyżej pliki wzoru dotyczą elektronicznej wersji formularza, którą udostępniliśmy na Platformie Usług Elektronicznych
    Aktualizacja plików: 29 grudnia 2020 r.
Aby wypełnić i wydrukować formularz
na komputerze, skorzystaj z pliku
Wypełnij i wydrukuj”.
Najpierw zapisz go na komputerze, a
potem wypełnij w programie Adobe
Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.

Przeglądarki internetowe (np. Chrome,
Edge, Safari, Internet Explorer) nie
zapewniają odpowiedniej walidacji i
dostępności formularzy.

 

 

zdjęcie ilustracyjne, uśmiechnieta kobieta z długimi ciemnymi włosami Zaloguj do PUE