Ścieżka nawigacji

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ROF

  Oświadczenie ROF

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r

 • RFI

  RFI

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPI-02

 • RFD

  RFD

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01

 • RPD

  Oświadczenie RPD

  Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
  Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.

 • RPI

  Oświadczenie RPI

  Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • RFR

  RFR

  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPW-01
  Aktualizacja formularza 30.09.2022 r.

 • Wniosek o umorzenie - matki

  Wniosek o umorzenie należności abolicja matki

  Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki

 • Abolicja - oświadczenie - kategoria ratingowa

  Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej

  Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej

 • Abolicja - wniosek o umorzenie

  Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja

  Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja

 • RSU

  Wniosek RSU

  Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

— 10 Pozycji na stronie
11 - 20 z 22.