Najpopularniejsze wzory formularzy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydruikowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnieania. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERP-7

Zaświadczenie ERP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Aktualizacja 9 września 2021 r.
Informacja do zaświadczenia ERP-7 (pdf 298kb).

ZAS_53

Wniosek ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy
Aktualizacja formularza: 6 czerwca 2021 r.

ERU

Oświadczenie ERU

Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.
Aktualizacja formularza 27 września 2021 r.

ERSU

Wniosek ERSU

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Aktualizacja formularza 27 września 2021 r.

PEL

Pełnomocnictwo PEL

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Aktualizacja formularza: 24 maja 2021 r.

Z-15B

Wniosek Z-15B

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

Z-15A

Wniosek Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.

Z-3

Zaświadczenie Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)
Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r.

Z-3b

Zaświadczenie Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Aktualizacja formularza: 21 kwietnia 2021 r.

ERPO

Wniosek ERPO

Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
Aktualizacja formularza do pobrania: 2 czerwca 2021 r.