Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak dokonać zmiany danych identyfikacyjnych/adresowych ubezpieczonego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

UWAGA!
​​​​​​​Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).

 1. ​​​​​​ Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych".
 3. Uzupełnij dane według formularza i złóż dyspozycję otrzymania informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru informacji w formie elektronicznej poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS, podpisz wniosek podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, odbierz informację osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

UWAGA!
​​​​​​​Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).

 1. Wniosek US-13 w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wniosek wydrukowany ze strony internetowej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE i wybraniu usługi " US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych".
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 4. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, konieczne jest wystawione przez ubezpieczonego imiennego upoważnienia dla osoby wskazanej do złożenia wniosku.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij  formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie informacji.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru informacji o zmianie: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej przez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na otrzymaniu dokumentu "od ręki", przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby płatnika.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz informację osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na przesyłkę listową.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wypełniony wniosek US-13 w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE usługi "US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych".

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

UWAGA!
​​​​​​​Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych.
 2. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 3. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru informacji o zmianie: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji osobiście lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy informacja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru,  będzie włączona do akt .
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru informacji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego