Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotowywać?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz profilu na  PUE ZUS, załatw sprawę osobiście w naszej placówce, listownie albo zarejestruj profil na PUE.

Możesz wybrać jeden ze sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:

• Zarejestruj profil na stronie www.zus.pl – wypełnij formularz elektroniczny (podaj imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail albo numer telefonu). Musisz też ustalić hasło. Potwierdź swoją tożsamość w dowolnej naszej placówce lub podczas e-wizyty (sprawdź, jak się umówić na: www.zus.pl/e-wizyta). Masz na to 7 dni od rejestracji. Nasz pracownik poprosi Cię o pokazanie dokumentu tożsamości i na jego podstawie potwierdzi autentyczność danych, które wprowadziłeś.

• Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą serwisu login.gov.pl. Możesz użyć np. profilu zaufanego lub e-dowodu. Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.

• Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.

• Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami (lista banków na www.zus.pl w zakładce [Baza wiedzy] > [O Platformie Usług Elektronicznych (PUE)] > [Jesteś w banku – wpadnij do ZUS!]). Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.

 

 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny z PIN-em albo login i hasło do profilu zaufanego albo podpis osobisty (e-dowód) z czytnikiem podłączonym do komputera lub aplikacji mobilnej.

Jakie są terminy ?

Wydamy zaświadczenie:

 • niezwłocznie - jeśli będziemy mieli wszystkie informacje i nie będziemy mieć żadnych wątpliwości,
 • w ciągu miesiąca od złożenia wniosku - jeśli będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 • w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się do PUE ZUS.
 2. Z menu bocznego wybierz [Kreatory wniosków] a następnie [Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1]. Możesz także z katalogu usług wybrać [Złożenie dokumentu US-1]. Zostaniesz przekierowany do kreatora, który poprowadzi Cię krok po kroku i podpowie, które pola musisz wypełnić.    
 3. Aby przekazać elektronicznie wniosek do ZUS kliknij [Wyślij].
 4. Zaznacz jak chcesz odebrać zaświadczenia A1. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną,
 • pocztą.
 1. Podpisz wniosek. Możesz skorzystać z:
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • profilu zaufanego,
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Dalsze kroki

 1. Jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymać zaświadczenie A1 w formie elektronicznej, to gdy będzie gotowe powiadomimy Cię o tym mailem lub esemesem (sposób powiadomienia ustawiasz na PUE ZUS w menu bocznym [Ustawienia] > [Konfiguracja profilu]). Aby odebrać zaświadczenie w formie elektronicznej zaloguj się do PUE ZUS i podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).
 2. Jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymać zaświadczenia A1 pocztą, czekaj na list.
 3. Jeśli zaznaczysz, że chcesz   odebrać zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce, czekaj na informację od pracownika ZUS. Jeśli nie odbierzesz zaświadczenia w ciągu 14 dni od dnia, w którym je wystawiliśmy, wyślemy je pocztą.
 4. Jeśli odmówimy Ci wydania zaświadczenia A1, otrzymasz decyzję. Możesz odwołać się od tej decyzji do sądu.  

Podstawa prawna

 • art. 12.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).
 • art. 35 § 1-3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek, który możesz pobrać w naszej placówce lub na stronie internetowej zus.pl: Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004. Wniosek możesz wypełnić na papierze lub w formie elektronicznej a następnie wydrukować. Możesz również wypełnić elektronicznie na profilu PUE ZUS formularz wniosku US-1 (usługa "Złożenie dokumentu US-1").
 2. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia wniosku lub odbioru wydanego zaświadczenia A1.
 3. Dokumenty, które pozwalają określić, czy działalność prowadzona w innym państwie członkowskim, jest "podobna" do dotychczas prowadzonej działalności na własny rachunek.
   

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
 

Jak to zrobić ?

1. Wypełnij wniosek.

2. Na wniosku papierowym złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia A1:

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną
 • pocztą.

Przy składanym wniosku możesz również wskazać, dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS, jeżeli posiadasz profil na PUE ZUS.

3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej naszej placówki, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je do placówki ZUS właściwej dla siedziby płatnika.

4. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce przez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania ustawisz w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – art. 35 § 1-3.
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek, który możesz pobrać w naszej placówce lub na stronie internetowej zus.pl: Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004. Wniosek możesz wypełnić na papierze lub w formie elektronicznej a następnie wydrukować. Możesz również wypełnić elektronicznie na profilu PUE ZUS formularz wniosku US-1 (usługa "Złożenie dokumentu US-1").
 2. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia wniosku lub odbioru wydanego zaświadczenia A1.
 3. Dokumenty pozwalające określić czy działalność prowadzona w innym państwie członkowskim, jest "podobna" do dotychczas prowadzonej działalności na własny rachunek.

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
 

Jak to zrobić ?

1. Wypełnij wniosek.

2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia A1:

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną
 • pocztą,

Przy składanym wniosku możesz również wskazać, dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS, jeżeli posiadasz profil na PUE ZUS.

3. Podpisany wniosek wyślij do naszej placówki właściwej dla siedziby płatnika.

Dalsze kroki ?

 1. Odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania ustawisz w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – art. 35 § 1-3.