Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Sobota traktowana na równi z dniem ustawowo wolnym od pracy a obniżenie zasiłku chorobowego i opiekuńczego o 25%