Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP), winna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Pobierz plik: Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (pdf, 212 KB)