Ścieżka nawigacji

Aktualności

Oszczędności w ZUS

Największe oszczędności, bo aż 62 mln zł Zakład uzyskał w zakresie korzystania z usług obcych, m.in. przekazu świadczeń za pośrednictwem poczty i banku. Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie oceniła w szczególności:

 • wysoki wskaźnik ściągalności składek, na poziomie 99,1 proc.,
 • skuteczną realizację ustawy abolicyjnej dla przedsiębiorców,
 • skuteczną i sprawną obsługę transferu środków z OFE na subkonta w ZUS,
 • sprawną wypłatę zawieszonych emerytur,
 • blisko 100 proc. wskaźnik terminowości wydawania decyzji i wypłaty świadczeń krótkoterminowych (zasiłki),
 • dużą aktywność w zakresie prewencji rentowej, czyli przeciwdziałaniu długotrwałej niezdolności do pracy wśród osób ubezpieczonych,
 • sprawną waloryzację emerytur i rent,
 • kontynuowanie prac nad systemem zarządzania ryzykiem w ZUS,
 • aktywne działania własne w zakresie budowy i integracji systemów informatycznych,
 • usprawnienie obsługi klientów, w tym szczególnie osób starszych,
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

Sprawna i terminowa realizacja zadań w 2014 r. była podstawą do przyznania, przez radę nadzorczą ZUS, nagrody rocznej dla członka zarządu Zakładu Elżbiety Łopacińskiej, która obecnie pełni obowiązki prezesa ZUS.