Ścieżka nawigacji

Aktualności

Unijne projekty ZUS warte setki milionów

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZUS zakończył i rozliczył budowę pierwszego ogólnopolskiego e-urzędu czyli Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Zrealizował także projekt rozwoju systemu informatycznego wspomagającego udostępnianie e-usług. Wartość dofinansowania dla obydwu projektów wyniosła 298 mln zł.

Platforma Usług Elektronicznych daje możliwość przejścia z kontaktu osobistego z ZUS do kontaktu ściśle elektronicznego. Przedsiębiorcy mogą za jej pośrednictwem zgłaszać ubezpieczonych i rozliczać za nich składki. Każdy ubezpieczony ma wgląd w swoje osobiste konto w Zakładzie i może weryfikować zapisane tam kwoty. Każdy może też dzięki PUE wyliczyć sobie swoją prognozowaną emeryturę. Od chwili uruchomienia poprzez PUE zostało złożonych ok. 9 mln wniosków.

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych ZUS możliwe było uruchomienie od 1 stycznia 2016 roku systemu elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Drogą elektroniczną wpłynęło już do ZUS ponad 20 tys. zwolnień. Na bieżąco wgląd do nich mają również pracodawcy osób chorych korzystających z e-ZLA.

Drugi z projektów współfinansowanych z POIG dotyczył modernizacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS), dzięki któremu zwiększyła się dostępność i bezpieczeństwo usług elektronicznych przeznaczonych dla płatników składek oraz zwiększyła się wydajność systemu obsługi inspektorów kontroli ZUS za pośrednictwem Internetu.