Ścieżka nawigacji

Aktualności

Czternaste emerytury – kolejne świadczenia już wypłacone

ZUS rozpoczął wypłatę czternastych emerytur 25 sierpnia. – Już 1 września niemal 1 mln emerytów i rencistów otrzymało czternastki na łączną kwotę około 1 mld zł. Zdecydowana większość z nich może liczyć na wypłatę świadczenia w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Świadczenie wypłacamy z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze – podkreśla profesor.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów i rencistów, w tym 8,1 mln z ZUS.

Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego. Pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Dlatego świadczenie wynosi 1217,98 zł na rękę.

Czternastą emeryturę mogą otrzymać emeryci i renciści z ZUS oraz innych organów emerytalno-rentowych, czyli KRUS i mundurowych. Przysługuje także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczeń uzupełniających Mama 4 plus i renty inwalidzkiej.

Czternastkę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których suma świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób , których suma tych świadczeń wynosi między 2900 zł a 4188,44 zł czternasta emerytura będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Prawo do świadczenia głównego jest badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Zgodnie z szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.