Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Fundusz Emerytalny – plan na 2020 r.

Treść

Projekt planu na 2020 r.

(w tys. zł)

Przychody funduszu emerytalnego

148 849 705

Składki (przypis)

130 128 780

Wpłaty z OFE

17 571 670

Pozostałe przychody (przypis)

1 149 255

Wydatki na świadczenia z funduszu emerytalnego

177 424 085

Emerytury

176 826 284

Wypłaty środków z subkonta

595 817

Pozostałe świadczenia

1 984

Gros  wydatków funduszu emerytalnego (ponad  99%) stanowią wydatki  na emerytury, które zostały zaplanowane w kwocie 176,8 mld zł, przy założeniu, że przeciętna miesięczna liczba emery- tur wypłacanych z tego funduszu wyniesie 6 067,1 tys.  (wzrost o 3,1% w stosunku do p.w. 2019 r.). Przeciętna miesięczna wysokość emerytury z FE w 2020 r. wyniesie 2423,70 zł – jej wzrost w stosunku do p.w. 2019 r. o 4,0% jest determinowany w głównej mierze waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, która została ustalona na poziomie  103,24%,  ale nie mniej niż o 70 zł. Nie tylko waloryzacja procentowo-kwotowa wpłynie  na wzrost przeciętnej emerytury w 2020 r. Będzie to również wzrost minimalnego świadczenia do 1200 zł – takie świadczenie otrzyma około pół miliona starszych osób.

Wypłaty środków z subkonta zaplanowano w kwocie 595,8 mln zł, a wydatki na pozostałe świadczenia – w kwocie 2,0 mln zł.

zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Emerytalnego - opis znajduje się w tekście w tabeli

Opracowała: Danuta Kamińska-Hass
Departament Finansów Funduszy

Opracowanie w pliku pdf "Fundusz Emerytalny – plan na 2020 r." (98kb)