UWAGA!

Od 22 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.  pełnione  przez Dyrektora oddziału lub zastępcę dyrektora oddziału dyżury  w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki odbywać się będą do godz. 17.00.

reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Chorzowie

Dane kontaktowe

41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 45

Dyrektor Oddziału: Izabela Kurczyńska

Obsługa prasowa: Beata Kopczyńska

Zasięg terytorialny:

Miasto: Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub upoważniony Zastępca Dyrektora

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godzinach 15.00-18.00, Chorzów ul. Dąbrowskiego 45

Kierownik inspektoratu oraz kierownicy biur terenowych

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy, w siedzibach terenowych jednostek organizacyjnych

Główny Lekarz Orzecznik

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy czwartek w godzinach 10.00-12.00, Chorzów ul. Lwowska 2

Przewodniczący Komisji Lekarskich

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00, Chorzów ul. Lwowska 2

Dyrektor Oddziału, Zastępcy Dyr. Oddziału, Główny Księgowy Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: czwartek w godzinach 10.00-12.00, Chorzów ul. Dąbrowskiego 45


Kontakt z COT

(22) 560 16 00

z telefonów stacjonarnych i komórkowych

ikonka wózka 
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością
ruchu w placówkach ZUS