Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością w placówkach ZUS

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz osobiście załatwić sprawę w ZUS? Przed wizytą w placówce logo - osoba na wózku, biały kontur na niebieskim tlesprawdź, jakie udogodnienia przygotowaliśmy dla Ciebie. Informujemy też o ewentualnych utrudnieniach.

Jakie informacje możesz uzyskać

Ważne dla Ciebie informacje podzieliliśmy na następujące grupy:

Obsługa klientów

W tym miejscu podajemy adres placówki i wyjaśniamy, jak została w niej zorganizowana obsługa klientów – czy klienci są obsługiwani w jednym budynku, czy w więcej niż jednym.

Jeżeli w danej placówce obsługujemy klientów w kilku budynkach, dowiesz się, który wybrać ze względu na rodzaj Twojej sprawy.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Znajdziesz tu informacje, czy przed budynkiem są miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością. Jeżeli nie ma takich miejsc przed budynkiem, podajemy, gdzie najbliżej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

oddział ZUS w Rybniku - miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, w tle budynek oddziału  ZUS miejsca parkingowe  ZUS - miejsca parkingowe, na pierwszym palnie koperty, w tle stoi jeden samochód

Wejście do budynku

Podajemy tu informacje:

  • czy wejście do budynku jest z poziomu chodnika,
  • czy przy wejściu do budynku są schody, a jeśli tak, to jakie udogodnienia są zamontowane: pochylnia, winda zewnętrzna, platforma schodowa, transporter schodowy itp.,
  • jak uzyskać pomoc, jeżeli nie możesz sobie samodzielnie poradzić z dostaniem się do budynku.

wejście do oddziału ZUS w Chrzanowie - pochylnia wejście do oddziału ZUS - winda  wejście do ZUS z poziomu chodnika

Drzwi wejściowe do budynku

Dowiesz się, czy drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie, a jeżeli nie, jak możesz uzyskać pomoc w ich otwarciu.

oddział ZUS - automatyczne drzwi wejściowe do budynku  drzwi wejściowe do oddzialu ZUS, które nie otwieraja się automatycznie, zamonotwany jest dzwonek dla osob z niepełnopsrawnością wejście do ddziału ZUS, drzwi automatyczne

Wewnątrz budynku

Tutaj informujemy:

  • czy sala obsługi klientów znajduje się na parterze,
  • czy w budynku nie ma barier budowlanych, np. progów, stopni, śliskich nawierzchni, wąskich ciągów komunikacyjnych,
  • czy są dodatkowe drzwi do stanowisk obsługi klientów i czy są otwarte lub czy otwierają się automatycznie,
  • czy w budynku są inne utrudnienia komunikacyjne i co zrobić, aby uzyskać pomoc.

platorma schodowa wewnątrz budynku pochylnia wewnątrz budynku transporter schodowy wewnątrz budynku

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Znajdziesz tu informację, czy w budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i gdzie się ona znajduje.

Ważne! Jeżeli budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu, podajemy adres najbliższej placówki ZUS, w której bez trudności możesz załatwić sprawę.

Jak znaleźć odpowiednią placówkę

Wybierz z menu (bocznego albo pod tekstem) oddział, który Cię interesuje. Jeżeli szukasz inspektoratu lub biura terenowego, znajdziesz jego opis na liście rozwijanej pod danym oddziałem.