UWAGA!

Od 22 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.  pełnione  przez Dyrektora oddziału lub zastępcę dyrektora oddziału dyżury  w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki odbywać się będą do godz. 17.00.

reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Opolu

Dane kontaktowe

45-701 Opole, ul. Wrocławska 24

Dyrektor Oddziału: Magdalena Buła

Obsługa prasowa: Sebastian Szczurek

Zasięg terytorialny:

Miasto: Opole

Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału ZUS w Opolu lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje w sprawach dotyczących skarg i wniosków

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 18.00, w czwartki w godzinach od 12.00 do 15.00. Jeżeli w danym tygodniu w poniedziałek lub w czwartek przypada dzień wolny od pracy, dyżur odbywa się w najbliższy dzień roboczy.

Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego zastępca

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach urzędowania

Kierownik Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach urzędowania


* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.
Kontakt z COT

(22) 560 16 00

z telefonów stacjonarnych i komórkowych

ikonka wózka 
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością
ruchu w placówkach ZUS