Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - E

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Zobacz także