Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - E

Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalana według dotychczasowych zasad

Emerytura przysługująca osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., uzależniona m.in. od osiągnięcia przez nie odpowiedniego wymiaru okresów składkowych
i nieskładkowych, odpowiedniego wieku emerytalnego.

Zobacz także