Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - E

Emeryt, emerytka

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej lub emerytury pomostowej.

Zobacz także