Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - R

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza prowadzona z ramienia ZUS w wybranych w drodze konkursu ośrodkach rehabilitacyjnych, dla ubezpieczonych zagrożonych niezdolnością do pracy.


Zobacz także