Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - R

Renta rodzinna

Świadczenie przysługujące po osobie zmarłej, która miała ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do
uzyskania jednego z tych świadczeń albo która pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.


Zobacz także