Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - R

Renta szkoleniowa

Świadczenie przysługujące osobie, która utraciła zdolność do wykonywania pracy
w dotychczasowym zawodzie, ale po przekwalifikowaniu się może uzyskać
takie kwalifikacje zawodowe, które przy jej stanie zdrowia pozwolą na wykonywanie pracy.

Zobacz także