Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak sporządzić wyrejestrowanie osoby pełniącej rolę płatnika zagranicznego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Jeśli nie masz zarejestrowanego profiliu na PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż konto na PUE w najbliższej naszej placówce.
 2. PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Możesz też skorzystać z aktualnej wersji programu Płatnik.
 4. Formularze ZUS ZWPA i ZUS ZWUA.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Wypełnij formularze  ZUS ZWPA i ZUS ZWUA:

 • w programie Płatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do nas.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP  lub podpisem osobistym (e-dowód) i wyślij do nas.

Dalsze kroki

Wyrejestruj zgłoszonych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełnione i podpisane formularze ZUS ZWPA ZUS ZWUA, które dostępne są na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.
 2. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).
 3. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba. 

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

 1. Złóż wypełnione i podpisane formularze ZUS ZWUA i ZUS ZWPA w naszej placówce .
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Dalsze kroki

Wyrejestruj zgłoszonych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA.


 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

 

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnione formularze ZUS ZWPA i ZUS ZWUA, które dostępne są na naszej stronie lub w  każdej naszej placówce.
 2. Adres naszej placówki.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

 

 

Jakie są terminy?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić?

Wyślij do nas pocztą wypełnione i podpisane formularze ZUS ZWUA i ZUS ZWPA.

Dalsze kroki

Wyrejestruj zgłoszonych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA


 

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).