Ścieżka nawigacji

Nie masz profilu na PUE ZUS. Zasiłek chorobowy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

Nie masz profilu na PUE ZUS. Zasiłek chorobowy Twoim pracownikom wypłaca ZUS

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Pracownik dostarcza Ci:

  • wydruk zaświadczenia, które lekarz wystawił elektronicznie (wydruk e-ZLA).

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

  Jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:

  • druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
  • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na portalu PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9.

  Zaświadczenie płatnika składek wystawiasz i przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wydruku e-ZLA od pracownika. Nie przekazujesz do ZUS wydruku e-ZLA.

  Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Pracownik dostarcza Ci:

  • zaświadczenie, które otrzymał od lekarza.

  Ważne!  

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Twojemu pracownikowi  zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia Twojego pracownika składasz wniosek o zasiłek w jego imieniu.  Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracownikowi albo Z-3a – jeśli lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie e-ZLA ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy.

  Jeśli lekarz wystawił ubezpieczonemu kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres,  także wystawiasz i wysyłasz do ZUS zaświadczenie płatnika składek, jednakże:

  •  druk Z-3 wypełniasz tylko do sekcji dotyczącej informacji o pracowniku, do pkt. 1 i 5,
  • druk Z-3a wypełniasz tylko do sekcji Informacje o ubezpieczonym; jeśli zaświadczenie to  wypełniasz i przesyłasz do ZUS z profilu na PUE ZUS, druk wypełniasz do sekcji dotyczącej informacji o ubezpieczonym, pkt. 1 – 3 i 9.

  Przekazujesz do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego od ubezpieczonego:

  • zaświadczenie płatnika składek druku Z-3  albo Z-3a,
  • otrzymane od ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze tego zaświadczenia do systemu; w aktach pozostawiasz kserokopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

  Ważne!

  Jeśli zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia Twojego pracownika, będzie potrzebne dodatkowo wypełnione przez niego oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli pracownik ma swój profil na portalu PUE ZUS – może je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

  Jeśli – jako płatnik składek – nie masz profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane. Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.