Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dane ewidencyjne ubezpieczonego

Dane konieczne do prowadzenia ewidencji/wykazów, np. imię i nazwisko, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer wpisu do rejestru, data powstania obowiązku opłacania składek, data wyrejestrowania.

See other