Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dochód

Różnica między uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami; zysk.

See other