Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dziedziczenie środków

Przekazywanie uprawnionym osobom środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS
w przypadku śmierci jego właściciela.

See other