Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dokument przenośny

Dokument wydany klientowi przez właściwe instytucje zabezpieczenia społecznego,
np. dokument A1 czy P1.

See other