Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dopłata do najniższej emerytury/renty

Zwana dopłatą do minimum; dodatek równy różnicy między całkowitą wysokością świadczeń należnych a kwotą świadczenia minimalnego.

See other