Breadcrumb

Glossary

Glossary Entry per letter - D

Dotacja celowa

Dotacja przeznaczona na wydatki i świadczenia pieniężne pozaubezpieczeniowe zlecone ZUS do wypłaty, np. na świadczemia dla inwalidów wojennych i wojskowych
oraz kombatantów.

See other